Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /web/htdocs5/telematixcz/home/www/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 6230
Typy C-ITS systémů | C-Roads

Typy C-ITS systémů

Kooperativní ITS systémy umožňují přímou komunikaci mezi vozidlovou jednotkou (OBU, z angl. on-board unit) a jednotkou umístěnou v jiném vozidle nebo zařízení na dopravní infrastruktuře (RSU, z angl. road site unit). Informace se přenášejí prostřednictvím specifické mikrovlnné technologie krátkého dosahu, která operuje na frekvenci 5.9 GHz (toto frekvenční pásmo bylo celosvětově vyhrazeno pro bezpečnostní aplikace) nebo mobilních datových sítí mobilních operátorů.

Kooperativní ITS systémy

Podle způsobu komunikace (výměny dat) se kooperativní systémy C-ITS dělí na:

  • vozidlo-vozidlo (V2V),
  • vozidlo-infrastruktura (V2I),
  • infrastruktura-vozidlo (I2V),
  • infrastruktura-infrastruktura (I2I).

Koncept V2V – komunikace typu V2V slouží k předávání informací přímo mezi jednotlivými vozidly. Každé vozidlo je zároveň vysílač i přijímač a kdykoliv, když přijme relevantní zprávu ji ihned rozešle všem vozidlům v dosahu. K hlavním aplikacím V2V kooperativních systémů patří upozornění na dopravní zácpy, na pomalu jedoucí (např. vozidla údržby) nebo stojící vozidla (např. vozidla stojící kvůli zácpě nebo kvůli technické závadě) a dále upozornění na přibližující se vozidla IZS s právem přednostní jízdy jedoucí k zásahu.

Koncept V2I a I2V – komunikace typu V2I a I2V nalézá uplatnění zejména při varování před nebezpečím, upozornění na (dočasnou) práci na silnici nebo informování o nepříznivých meteorologických podmínkách, například o námraze na vozovce. Také lze tento typ komunikace využít k předání informací do palubní jednotky vozidla o aktuálním zobrazení významu výstražných nebo zákazových (proměnných) dopravních značek a světelných signálů apod.

Koncept I2I – komunikace typu I2I je využitelná zejména k předávání výše uvedených informací mezi jednotlivými komunikačními uzly a jejich následnému předání do vozidel pomocí systémů I2V.

Fáze zavádění C-ITS

Komunikace

Pro komunikaci mezi jednotlivými vozidly nebo se zařízeními umístěnými podél dopravní sítě se v současnosti směřuje k využití hybridní komunikace na bázi kombinace ETSI ITS-G5 a již existujících mobilních datových sítí, v budoucnu bude možné využití sítí 5G. Velký důraz je kladen na ochranu stávajících i budoucích aplikací proti rušícímu signálu (jamming, spoofing). Telekomunikační operátoři podporující služby C-ITS budou odpovídajícím způsobem také řídit zatížení sítě pro služby C-ITS s ohledem na zásadní aspekt, a to je zajištění bezpečnosti silničního provozu a ochranu osobních údajů.