SYSTÉMY C-ITS

Kooperativní inteligentní dopravní systémy ITS (C-ITS) jsou založené na výměně dat nejenom mezi samotnými vozidly, ale také mezi vozidly a stacionárními stanicemi (zařízeními) na dopravní infrastruktuře využívající komunikaci krátkého dosahu nebo se zařízeními využívající komunikace v rámci mobilních sítí. Systémy C-ITS hrají velkou roli v oblasti automobilové elektroniky pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a představují mezikrok na cestě k plně autonomnímu řízení.

Nově vyrobená vozidla generují během jízdy značné množství dat. Základní myšlenkou kooperativních (spolupracujících) inteligentních dopravních systémů (C-ITS) je tato data využít a předávat si tak zprávy týkající se aktuální dopravní situace buďto mezi vozidly navzájem (tzv. V2V komunikace), anebo mezi vozidly a příslušným zařízením umístěným na silniční síti nebo na křížení pozemní komunikace a dráhy v úrovni kolejí (tzv. V2I komunikace), tedy navzájem kooperovatTato kooperace je nejrychlejším způsobem, jak vyjádřit řidiči informace rychle, spolehlivě a srozumitelně jak před, tak i během jízdy.

Kooperativní systémy ITS poskytnou řidičům informace o aktuální situaci v silničním provozu, přispějí ke zlepšení sledování situace v provozu na pozemních komunikaích, k předvídavosti řidičů při řízení vozidla a významně přispějí k plynulosti silničního provozu i ke snížení nehod, zejména těch závažných. Včasné obdržení přesné informace je naprosto základní podmínkou k tomu, aby řidič pohotově vnímal situaci v silničním provozu a soustředil se na možný závažný problém. Nesporným přínosem systémů C-ITS bude varování řidičů při jízdě za snížené viditelnosti (mlha, sněžení, hustý déšť apod.), jako např. varování o dopravní nehodě nebo o koloně před řidičem či o pomalu jedoucím vozidle údržby se světelným vozíkem (pojízdná uzavírková tabule).

Komunikace a vzájemná interakce je tak nahlížena coby klíč k větší bezpečnosti v silničním provozu, která patří mezi priority České republiky. Dostane-li řidič z dopravního hlediska cílené, včasné a kvalitní informace o dění před ním, příp. kolem něj, bude v konečném důsledu zabráněno mnoha dopravním nehodám a budou ušetřeny lidské životy. Plynulý provoz se projeví snížením emisí z dopravy. V dlouhodobém horizontu navíc na těchto systémech budou stavět technologie automatizovaného řízení vozidel.