Specifikace poskytují základní funkční a technický popis jednotlivých komponent systému C-ITS a jejich vzájemného komunikačního propojení. Dokument stanoví základní fyzickou a komunikační architekturu, principy a pravidla pro budování systému C-ITS v rámci projektu tak, aby byla zajištěna kompatibilita jednotlivých „národních“ systémů C-ITS v rámci jednotlivých projektů “rodiny” C-Roads zastřešované mezinárodní platformou C-ROADS, jakož i interoperabilita zmíněných systémů v projektech, které se budou v rámci této platformy realizovat. Tyto základní technické a funkční požadavky byly vytvořeny partnery projektu C-Roads Czech Republic a slouží jako doporučení zájemcům o budování C-ITS systému pro zajištění kompatibility a interoperability celého systému na národní a mezinárodní úrovni.

Specifikace nepopisují všechny požadavky na C-ITS systém v největší hloubce detailu, ale snaží se definovat základní rámec pro zajištění interoperability systému a nastavení otevřené architektury pro snadné rozšiřování a úpravy dle aktuálních potřeb. V dalších fázích projektu budou specifikace systému aktualizovány na základě zkušeností partnerů projektu s implementací a provozem C-ITS systémů na jednotlivých pilotních lokalitách.

Organizace odpovědné za budování C-ITS systému mohou rozšířit tyto základní požadavky dle svých interních pravidel, předpisů a požadavků na fungování systému C-ITS v jejich správě.

Specifikace ke stažení zde.