Ve městech Plzni a Ostravě proběhlo v posledních týdnech závěrečné testování pro ověření interoperability C-ITS služeb zaměřených zejména na bezpečnost vozidel MHD. V Plzni proběhlo testování ve čtvrtek 18. června 2020 a v Ostravě v pondělí 29. června 2020. Testování se vždy účastnil dodavatel technologie společnost INTENS Corporation a jako garant testování zástupci ČVUT. Interoperabilita byla ověřena použitím C-ITS jednotek různých dodavatelů a zpětným vyhodnocením vysílaných a přijatých C-ITS zpráv, které byly po celou dobu testování ukládány. Při testech byla úspěšně ověřena funkčnost nejen bezpečnostních služeb MHD (varování před kolizí s vozidlem MHD, varování před stojícím vozidlem MHD v zastávce), ale i ostatních bezpečnostních služeb (varování před pracemi na silnici, blížícím se vozidlem IZS, nebezpečnou překážkou apod.). Dále byla ověřena možnost přenosu dopravních symbolů a libovolného textu do vozidla a přenos informací z řadiče světelné signalizace do vozidla prostřednictvím C-ITS zpráv. Zároveň byla ověřena použitelnost C-ITS technologie pro preferenci vozidel MHD.

Foto: INTENS Corporation s.r.o.

Specifikace systému C-Roads Czech Republic 1.0

Specifikace poskytují základní funkční a technický popis jednotlivých komponent systému C-ITS a jejich vzájemného komunikačního propojení. Dokument stanoví základní fyzickou a komunikační architekturu, principy a pravidla pro budování systému C-ITS v rámci projektu...

Evropský projekt C-Roads odstartoval, položí základy pro autonomní vozidla a „chytré“ dálnice

Do roku 2020 bude na světě podle odhadů až 10 milionů datově propojených a autonomních vozidel. Aby na to Česká republika byla připravena, rozjela evropský projekt C-ROADS. Ministerstvo dopravy a další partneři projektu dnes podepsali společnou konsorciální smlouvu,...

Podepsání Konsorciální smlouvy

Ve čtvrtek 12. října 2017 proběhne na půdě koordinátora projektu C-Roads, Ministerstva Dopravy ČR, slavnostní podepsání Konsorciální smlouvy. Tento klíčový dokument tak odstartuje veškeré aktivity a partneři Konsorcia budou moci čerpat Evropské fondy na své testovací...

T-Mobile zdárně dokončil testovací fázi C-Roads

Projekt C-Roads je evropský projekt pro komunikaci mezi vozidly, infrastrukturou a dalšími účastníky provozu. Jeho cílem je zlepšení bezpečnosti a plynulosti provozu na silnicích. Budoucí využití není určeno jen řidičům, kterým bude dodávat aktuální informace o...

Mock-up aplikace – Demo verze aplikace

O2 Czech republic dokončilo v listopadu 2017 jeden ze svých prvních milníků na cestě k implementaci projektu C-Roads: funkční prototyp mobilní aplikace C-Roads. Tento prototyp, který v budoucnosti u českých řidičů zajistí bezpečnější a plynulejší dopravní provoz, je...