Správa železnic

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC).

Základním posláním SŽDC je plnit funkci vlastníka a provozovatele dráhy celostátní a drah regionálních ve vlastnictví státu.

SŽDC zajišťuje ve smyslu Zákona o dráhách provozování dráhy celostátní a drah regionálních ve vlastnictví státu, jejich provozuschopnost a modernizaci a rozvoj v rozsahu nezbytném pro zajištění dopravních potřeb státu a dopravní obslužnosti.

http://www.szdc.cz

Role partnera v  projektu

Společnosti Správa železniční dopravní cesty a AŽD Praha se v rámci projektů zaměřují na studii a zkušební provoz kooperativních systémů na vybraných železničních přejezdech s cílem zvýšit bezpečnost a snížit tak počet zraněných a usmrcených lidí v důsledku střetu projíždějícího vlaku se silničním dopravním prostředkem. Nové technologie v podobě kooperativních inteligentních dopravních systému přinášejí značný potenciál pro zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech tím, že řidiči blížícího se vozidla k železničnímu přejezdu bude včas předáváno upozornění na přejezd a v případě, že přejezdové zabezpečovací zařízení bude ve výstražném stavu, tak systém přenese tuto informaci rovněž do vozidla a upozorní řidiče na tuto situaci.

Kontaktní osoba

Ing. Petr Kolář

E-mail: kolarpetr@szdc.cz