Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základním předmětem činnosti organizace ŘSD je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy.

www.rsd.cz

Role partnera v  projektu

Ředitelství silnic a dálnic České republiky je prováděcím subjektem Ministerstva dopravy a v rámci projektu je jeho hlavní aktivitou nasazení kooperativních systémů na vybraných úsecích dálniční sítě – D1 (úsek kolem Brna – pilotní lokalita DT1), D5 a D11 (úsek Praha – Plzeň a Praha Hradec Králové – pilotní lokalita DT3).

Kontaktní osoba

Ing. Martin Baše

E-mail: martin.base@rsd.cz