Ministerstvo dopravy ČR

Odbor inteligentních dopravních systémů, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací

Ministerstvo dopravy České republiky

www.mdcr.cz

Role partnera v  projektu

Ministerstvo dopravy České republiky je projektovým koordinátorem projektu C-Roads Czech Republic.

Kontaktní osoba

Ing. Martin Pichl, Ph.D.

E-mail: martin.pichl@mdcr.cz

Tel.: +420 225 131 222