České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní

Fakulta dopravní ČVUT v Praze je vzdělávací institucí, jejíž hlavním cílem je příprava absolventů pro úspěšné řešení dopravních projektů s dlouhodým celospolečnským dopadem, neboť doprava je typické multidisciplinární prostředí, vyžadující rozsháhlé znalosti a dovednosti v řadě oborů.

Současně je Fakulta dopravní ČVUT v Praze špičkovým výzkumným pracovištěm, realizujícím národní i mezinárodní výzkumné projekty v oblasti dopravy a telekomunikací, a to ve spolupráci s předními komerčními společnosti a státními institucemi v České republice i v zahraničí. Mezi v současné době řešená témata patří výzkum a vývoj vozidlových simulátorů, vývoj inteligentních dopravních systémů, zejména v oblasti kooperativních systémů a jejich využití v rámci řízení dopravního proudu, zvyšování bezpečnosti silničního provozu či jako nedílnou součást tzv. “Smart cities”, které jsou v současné době velmi diskutovanou problematikou. Fakulta dopravní ČVUT v Praze rovněž spolupracuje na řadě komerčních projektů v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury, odbavovacích systémů v dopravě a podobně. Do realizace výzkumných záměrů a projektů se úspěšně zapojují studenti díky projektově orientované výuce, která klade důraz na praktické znalosti již během studia.

www.fd.cvut.cz

Role partnera v  projektu

Fakulta dopravní ČVUT v Praze je v rámci konsorcia C-Roads zodpovědná za problematiku Evaluace a standardizace. Rovněž spolupracuje na vytváření funkčních a technických specifikací s důrazem na dodržování právních aspektů a evropských standardů, přípravě testovacích a ověřovacích scénářů pro implementované kooperativní systémy.  Ve spolupráci s partnery projektu bude Fakulta dopravní ČVUT v Praze realizovat laboratorní testy a rovněž testování v reálném prostředí, a to jak funkční a technické testy na území ČR, tak testy interoperability v návaznosti na ostatní země mezinárodní konsorcia C-ROADS. Na základě dosažených výsledků testů a hodnocení budou experty z Fakulty dopravní ČVUT v Praze připravena doporučení pro zlepšení vývoje výroby C-ITS a návrhy na úpravy norem a legislativních dokumentů.

Kontaktní osoba

doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D.

E-mail: lokaj@fd.cvut.cz 

Tel.: +420 22435 9611

 

Ing. Michaela Melicharová

E-mail: havlomic@fd.cvut.cz 

Tel.: +420 22435 9611