Brněnské komunikace a.s.

Brněnské komunikace a.s. je akciová společnost ve 100% vlastnictví města Brna. Společnost je pověřena městem Brnem k výkonu majetkových práv související s místními komunikacemi v jeho vlastnictví. Společnost se zabývá projektováním a inženýringem dopravních a pozemních staveb, plány a modely dopravy, organizaci dopravy v klidu, správou komunikací a dopravních staveb včetně tunelů, zimní a letní údržbou komunikací, dopravního značení a světelné signalizace, prognózy a geodetické práce.

Společnost dále provozuje Centrální technický dispečink pro centrální řízení dopravy na území města Brna včetně silničních tunelových staveb a Dopravní informační centrum pro poskytování dopravních informací. Společnost provozuje také parkovací systémy nebo městský kamerový dohledový systém v Brně.

www.bkom.cz

Role partnera v  projektu

Společnost Brněnské komunikace a.s. se v rámci projektu zaměří na vybudování městského systému C-ITS na vybraných páteřních komunikacích. Bude se jednat např. o upozornění řidičům na signál stůj na světelném signalizačním zařízení nebo varování před jízdou jiného vozidla na červenou.

Vzhledem k nízké penetraci C-ITS vozidel v ČR vybaví také společnost Brněnské komunikace a.s. v rámci projektu C-ROADS část vlastní vozidlové flotily palubními jednotkami (OBU) C-ITS. V projektu tak bude také testována komunikace jednotek RSU (Road side unit), které budou propojeny s řadiči SSZ na křižovatkách, s jednotkami osazenými ve vozidlech pomocí standardu ITS G5. Ve spolupráci s ŘSD ČR bude implementace projektu na území města Brna navazovat na C-ITS aplikace nasazené na infrastruktuře ve správě ŘSD, která významně ovlivňuje každodenní dopravní situaci ve městě. V rámci této spolupráce budou realizovány např. aplikace varování řidičům o pracích na vozovce.

Projekt se bude zabývat technickým návrhem, implementací a pilotním provozováním kooperativních systémů a také vyhodnocením výsledků při reálném provozu.

Kontaktní osoba

Správní ředitel: Ing. Roman Nekula, MBA

Asistentka správního ředitele: Bc. Zuzana Macková

Tel.: +420 543 240 644

E-mail: mackova@bkom.cz