AŽD Praha s.r.o.

AŽD Praha je významným ryze českým dodavatelem a výrobcem zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky, zejména se zaměřením na oblast kolejové a silniční dopravy včetně telematiky a dalších technologií. Společnost zajišťuje výzkum, vývoj, projektování, výrobu, montáž, rekonstrukce a servis zařízení, systémů i investičních celků v těchto hlavních oblastech:

  • železniční doprava
  • provoz metra a závodová doprava
  • oblast telekomunikačních, informačních a radiových systémů
  • telematické aplikace
  • silniční, signalizační a parkovištní systémy
  • nové telefonní a rozhlasové systémy pro řízení železniční dopravy a pro informování cestujících

www.azd.cz

Role partnera v  projektu

Společnosti AŽD Praha s.r.o. a Správa železniční dopravní cesty se v rámci projektů zaměřují na studii a zkušební provoz kooperativních systémů na vybraných železničních přejezdech s cílem zvýšit bezpečnost a snížit tak počet zraněných a usmrcených lidí v důsledku střetu projíždějícího vlaku se silničním dopravním prostředkem. Nové technologie v podobě kooperativních inteligentních dopravních systému přinášejí značný potenciál pro zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech tím, že řidiči blížícího se vozidla k železničnímu přejezdu bude včas předáváno upozornění na přejezd a v případě, že přejezdové zabezpečovací zařízení bude ve výstražném stavu, tak systém přenese tuto informaci rovněž do vozidla a upozorní řidiče na tuto situaci.

Kontaktní osoba

Ing. Michal Pavel

E-mail: pavel.michal@azd.cz