Partneři

Projekt C-Roads Czech Republic je příkladem unikátní spolupráce státních institucí, akademické sféry a soukromých firem, které se spojily dohromady za účelem otestování nejmodernějších systémů vedoucích ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a k zamezením kolizí na úrovňových drážních přejezdech

Role partnerů

  • Ministerstvo dopravy je projektovým koordinátorem projektu C-Roads Czech Republic.
  • Ředitelství silnic a dálnic České republiky je prováděcím subjektem Ministerstva dopravy a v rámci projektu nasazuje kooperativní systémy ITS k pilotnímu provozu a ověřování na vybraných úsecích dálniční sítě.
  • Státní organizace Správa železnic a společnost AŽD Praha s.r.o. se v rámci projektu zaměřují na studii a zkušební provoz kooperativních systémů ITS na vybraných železničních přejezdech pro informování řidičů silničních vozidel v blízkém okolí přejezdu o blížícím se vlaku s cílem zvýšit bezpečnost a snížit tak počet zraněných a usmrcených lidí v důsledku střetu vlaku se silničním dopravním prostředkem.
  • Město Brno prostřednictvím jím vlastněné společnosti Brněnské komunikace v úzké spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic nasadí kooperativní systém ITS v Brně s cílem optimalizovat dopravní toky na území města Brna, a to zvláště na páteřních a tranzitních tazích.
  • Fakulta dopravní ČVUT v Praze je zodpovědná za problematiku testování, evaluace a standardizace. Rovněž spolupracuje na přípravě funkčních a technických specifikací, zejména v oblasti bezpečnosti kooperativních systémů.
  • Dalšími partnery konsorcia projektu jsou dále společnosti INTENS Corporation, O2 Czech Republic a.s. a T-Mobile Czech republic a.s., které se zabývají vlastním technickým návrhem, implementací, pilotním provozováním kooperativních systémů a vyhodnocením pro stanovení technických specifikací, vytvoření evropských normativních dokumentů a případně i pro oblast právních předpisů.
  • Dopravní podnik Ostrava a.s. a Plzeňské městské dopravní podniky a.s. se zaměřují na aplikace pro preferenci MHD a v případě Ostravy na varování řidiče jedoucího k přejezdu před přijíždějící tramvají na lince č. 5.

Koordinátor projektu:

Partneři projektu:

Asociovaní partneři:

Jako spolupracující partner projektu bez nároku na finanční plnění je také společnost ŠKODA AUTO a.s., která pro účely testování vyčlenila 20 vybavených vozidel a podílí se na projednávání technických otázek a na příslušné standardizaci.