Implementované C-ITS služby

V rámci projektu C-Roads Czech Republic jsou testovány a nasazeny níže uvedené služby (tzv. kategorie Day 1):

 • upozornění na (dočasné) práce na silnici,
 • vyobrazení dopravních informací přímo ve vozidle,
 • Probe Vehicle Data (vozidlo jako sonda v dopravním proudu – zdroj dopravních informací),
 • upozornění na pomalu jedoucí nebo stojící vozidlo,
 • upozornění na blížící se vozidlo IZS,
 • upozornění na blížící se dopravní kongesci,
 • nerespektování semaforu na křižovatce,
 • preference MHD,
 • upozornění na nebezpečné místo,
 • upozornění na nepříznivé povětrnostní podmínky,
 • upozornění na úrovňový železniční přejezd,
 • upozornění na blížící se křížení s vozidlem MHD (např. s tramvají při odbočení vlevo),
 • upozornění na prudce brzdící vozidlo vpředu.

V další fázi má dojít ke zprovoznění dalších navazujících služeb (tzv. kategorie Day 1,5), které budou řešit níže uvedené situace:

 • informace o čerpacích a dobíjecích stanicích pro vozidla poháněná alternativním palivem
 • ochrana zranitelných účastníků silničního provozu (např. chodců)
 • usměrňování parkování na ulici a s tím související informace
 • informace o parkování mimo ulici (např. parkovací dům)
 • informace o parkovištích P+R (Park & Ride)
 • propojená a spolupracující navigace do města a z města
 • informace o silničním provozu a inteligentní plánování trasy