Dosažené výsledky

 • Délka dálnic pokrytých C-ITS
230 km
 • Počet měst zapojených do C-Roads Czech Repubic
3
 • Počet křižovatek vybavených C-ITS
25
 • Počet železničních přejezdů vybavených C-ITS
4
 • Celkový počet RSU jednotek
  • ŘSD
  • Brněnské komunikace
  • Dopravní podnik Ostrava
115
79
31
5
 • Počet vozidel údržby vybavených C-ITS
109
 • Počet mobilních informačních vozíků vybavených C-ITS
124
 • Počet vozidel MHD vybavených C-ITS
  • tramvaje
  • trolejbusy
  • autobusy

7
5
1
1

 • Počet vozidel IZS vybavených C-ITS
1