Jaké služby C-ITS  budou implementovány

V rámci projektu C-Roads Czech Republic budou nasazeny a testovány níže uvedené služby:

 • upozornění na (dočasné) práce na silnici,
 • vyobrazení dopravních informací přímo ve vozidle,
 • vozidlo jako sonda v dopravním proudu (tzv. Probe Vehicle Data),
 • upozornění na pomalu jedoucí nebo stojící vozidlo,
 • upozornění na blížící se vozidlo IZS,
 • upozornění na blížící se dopravní kongesci,
 • nerespektování návěstí světelného signalizačního zařízení na křižovatce,
 • přednost vozidlu veřejné osobní dopravy,
 • upozornění na nebezpečné místo,
 • upozornění na nepříznivé povětrnostní podmínky,
 • upozornění na úrovňový železniční přejezd ve výstraze,
 • upozornění na přibližující se tramvaj k technicky nezabezpečenému tramvajovému přejezdu,
 • bezpečnost vozidel veřejné osobní dopravy (např. dání přednosti v jízdě vozidlu MHD při vyjíždění z vyhrazeného jízdního pruhu, upozornění na vystupující cestující v tramvajové zastávce s výstupem do vozovky),
 • upozornění na prudce brzdící vozidlo.

V další fázi má dojít ke zprovoznění dalších navazujících služeb (tzv. C-ITS služby kategorie DAY 1,5), které budou řešit níže uvedené situace:

 • informace o čerpacích a dobíjecích stanicích pro vozidla poháněná alternativním palivem,
 • ochrana zranitelných účastníků silničního provozu,
 • usměrňování parkování na ulici a s tím související informace,
 • informace o parkování mimo ulici (např. parkovací dům),
 • informace o parkovištích P+R,
 • propojená a spolupracující navigace do města a z města (první a poslední úsek cesty, parkování, doporučení ohledně trasy, koordinovaná světelná signalizační zařízení),
 • informace o silničním provozu a inteligentní plánování tras.