Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /web/htdocs5/telematixcz/home/www/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 6230
Cíle projektu | C-Roads

Cíle projektu

Cílem projektu C-Roads Czech Republic je ověřit v praxi na českých silnicích a vybraných železničních přejezdech fungování spolupracujících systémů ITS (C-ITS). Díky implementaci nejnovější technologie založené na principu přímé komunikace mezi vozidly či vozidly a dopravní infrastrukturou může v konečném důsledku dojít ke zvýšení bezpečnosti v silničním provozu, ochraně zdraví a osob, snížení nehodovosti a zvýšení plynulosti dopravy. Dále si projekt klade si za cíl harmonizaci a spolupráci při zavádění systémů C-ITS v členských státech Evropy. Unikátním cílem projektu je testování C-ITS v železničním provozu a ve veřejné hromadné dopravě.

Smyslem projektu C-Roads Czech Republic je ověřit v praxi na českých silnicích a vybraných železničních přejezdech fungování spolupracujících systémů ITS. Základním cílem je implementovat nejnovější technologie založené na principu přímé komunikace mezi vozidly či vozidly a dopravní infrastrukturou. Na základě praktických poznatků z tohoto projektu by mělo v budoucnosti dojít mj. k úpravě příslušné legislativy, aby bylo možné spolupracující systémy ITS uvádět postupně do širší praxe bez technických bariér.

Se vzrůstajícím objemem vozidel využívajících spolupracující systémy ITS a následně také s postupným nasazováním autonomních silničních vozidel (tj. vozidel bez řidiče) se zvýší nároky na přenos dat v požadované kvalitě, čase a taky jejich zabezpečení. Bude tedy nutné vybudovat vhodnou telekomunikační infrastrukturu. V rámci plánování projektu C-Roads Czech Republic bylo toto zohledněno a projektu se účastní všichni významní telekomunikační hráči v České republice.

Projekt se nezabývá pouze vlastním technickým návrhem, implementací a pilotním provozováním kooperativních systémů, ale tento provoz vyhodnotí pro stanovení technických specifikací, pro vytvoření podkladů k evropským normativním dokumentům a případně i pro oblast právních předpisů, oblast testování a zavádění bezpečnostních prvků pro C-ITS systémy.

Nedílnou součástí řešení národního projektu jsou také integrační práce vedoucí k vytvoření národní C-ITS platformy, která umožní výměnu informací mezi partnery projektu a dalšími organizacemi (národními i mezinárodními). Vybudovaná národní platforma bude poskytnuta pro mezinárodní testování v rámci platformy C-Roads zahraničním partnerům, během které dojde k ověření interoperability systému mezi jednotlivými výrobci HW, poskytovateli služeb apod.