Pilotní lokality

Projekt C-Roads Czech Republic je geograficky i časově rozdělen do následujících pilotních lokalit (tzv. DT – Deployment & Test):

DT0

Jde o rozšíření již existujícího projektu nasazení systémů C-ITS (projekt Mirošovice – Rudná, tzv. MIRUD) na pražském okruhu (D0) a přilehlých úseků dálnic D5 a D1. Tato zařízení jsou považována za základní stavební kámen pro nasazování a ověřování dalších fází projektů (DT1 a DT3). Protože Ředitelství silnic a dálnic ČR pro zajištění jejich provozu vybudovalo tzv. C-ITS back office, což je centrální prvek celého systému, koordinuje se zde většina dat, která se dále distribuují do C-ITS prvků na nižší úrovní nebo do dopravních řídících center. Za účelem zvýšení pokrytí a přístupnosti služeb byly tyto úseky vybaveny technologií ITS G5, které spolupracují se stávající LTE technologiemi.

DT1

D1 BRNO. Tato etapa se týká části dálnice D1 v okolí města Brna. Ředitelství silnic a dálnic ČR společně s mobilními operátory vybaví dané úseky C-ITS technologiemi postavenými na tzv. hybridní komunikaci, tj. kombinaci standardních mobilní sítí (LTE) a technologie na vyhrazené frekvenci na bázi WiFi (ITS-G5). Řidiči zde budou varováni před pracemi na silnici, stojícími či pomalu jedoucími vozidly a budou jim přímo do vozidel posílány informace z proměnného dopravního značení.

DT2

BRNO – MĚSTO. Společnost Brněnské komunikace ve spolupráci s mobilními operátory O2 Czech Republic a T-Mobile Czech Republic rozmístí podél svých komunikací C-ITS systémy založené na hybridní komunikaci. Řidiči budou např. varováni před blížícím se vozidlem integrovaného záchranného sboru nebo před vozidlem projíždějícím křižovatkou na červenou. Město naopak získá lepší přehled o aktuálním provozu ve městě.

DT3

DÁLNICE D1, D5, D11, I/52/D52. Ředitelství silnic a dálnic ČR ve spolupráci s mobilními operátory O2 Czech Republic a T-Mobile Czech Republic vybaví C-ITS technologiemi desítky kilometrů výše uvedených dálnic D1, D5 a D11, díky čemuž se ČR napojí na mezinárodní C-ITS koridor spojující města Rotterdam, Frankfurt nad Mohanem a Vídeň. Kromě služeb poskytovaných na D1 kolem Brna budou řidiči v těchto úsecích varováni také např. před stojící kolonou, přijíždějícím vozidlem IZS nebo před možným výskytem náledí či jiných nepříznivých klimatických jevů.

DT4

DOPRAVNÍ PODNIKY OSTRAVA A PLZEŇ. Společnost INTENS Corporation ve spolupráci s místními dopravními podniky a také mobilními operátory otestuje využití C-ITS systémů pro účely městské hromadné dopravy. Kromě jednotek umístěných na infrastruktuře budou ITS jednotkami vybavena i samotná vozidla MHD. Řidiči silničních vozidel budou varováni před nebezpečím střetu s projíždějící tramvají, před zvýšeným nebezpečím pohybu chodců ve vozovce v okolí zastávek a pozornost bude také věnována preferenci MHD na křižovatkách.

DT5

ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY. Společnost SŽDC spolu s projektovým partnerem společnostní AŽD Praha vybaví dva vybrané železniční přejezdy v Pardubickém kraji C-ITS technologiemi. Přijíždějící řidiči tak přímo do vozidla dostanou informaci o blížícím se železničním přejezdu vč. případné výstrahy, je-li přejezd vybaven signalizačním zařízením.

DT6

PŘESHRANIČNÍ TESTOVÁNÍ. Cílem této etapy je ověřit, zda vybudované systémy a poskytované služby v ČR splňují mezinárodní standardy a jsou tedy vzájemně interoperabilní se systémy v okolních evropských zemích. Bude provedeno několik reálných testů, kdy vozidla vybavená C-ITS technologiemi přejedou z jednoho státu do druhého, přičemž bude ověřována funkčnost poskytovaných služeb.