C-Roads Czech Republic je projekt úzce spojený s mezinárodní iniciativou C-Roads, jež byla výsledkem společné aktivity Česka, Rakouska a Německa, zvláště spolkové země Dolní Sasko. Projekt si klade za cíl harmonizaci a spolupráci při zavádění systémů C-ITS ve státech střední Evropy.

Systémy C-ITS využívají data generovaná při jízdě aktuálně produkovaných vozidel, která si tato vozidla vyměňují nejenom mezi sebou, ale také s okolní infrastrukturou. Tato výměna vozidlových dat je základní myšlenkou kooperativních inteligentních dopravních systémů (C-ITS), kde je nejrychlejším způsobem, jak vyjádřit řidiči informace rychle, spolehlivě a srozumitelně.

Kooperativní systémy ITS poskytnou řidičům informace o aktuální situaci v silničním provozu, přispějí k dopravní předvídavosti řidičů a významně přispějí k plynulosti silničního provozu i ke snížení nehod, zejména těch závažných. Včasné obdržení přesné informace je naprosto základní k tomu, aby řidič pohotově vnímal situaci v silničním provozu a soustředil se na možný problém.

Projekt C-Roads Czech Republic je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF)