Systémy C-ITS

Kooperativní systémy (C-ITS) jsou založené na výměně dat nejenom mezi samotnými vozidly, ale také vozidly a infrastrukturou. C-ITS hrají velkou roli v oblasti automobilové elektroniky pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a představují mezikrok na cestě k plně autonomnímu řízení.

Nově vyrobená vozidla generují během jízdy značné množství dat. Základní myšlenkou spolupracujících inteligentních dopravních systémů (C-ITS) je tato data využít a předávat si tak zprávy týkající se aktuální dopravní situace buďto mezi vozidly navzájem (tzv. V2V komunikace), anebo mezi vozidly a příslušným zařízením umístěným na silniční nebo železniční síti (tzv. V2I komunikace), tedy navzájem kooperovat. Tato kooperace je nejrychlejším způsobem, jak vyjádřit řidiči informace rychle, spolehlivě a srozumitelně před i během jízdy.

Kooperativní systémy ITS poskytnou řidičům informace o aktuální situaci v silničním provozu, přispějí k dopravní předvídavosti řidičů a významně přispějí k plynulosti silničního provozu i ke snížení nehod, zejména těch závažných. Včasné obdržení přesné informace je naprosto základní k tomu, aby řidič pohotově vnímal situaci v silničním provozu a soustředil se na možný problém. Nesporným přínosem systémů C-ITS bude varování řidičů při jízdě za snížené viditelnosti (mlha, sněžení, hustý déšť apod.) jako např. varování o dopravní nehodě nebo o koloně před řidičem či o pomalu jedoucím vozidle údržby se světelným vozíkem (pojízdná uzavírková tabule).

Komunikace a vzájemná interakce je tak nahlížena coby klíč k větší bezpečnosti na silnicích, která je prioritou pro Českou republiku. Dáme-li řidiči cílené, včasné a kvalitní informace o dění kolem něj a poskytneme-li zároveň správci komunikace aktuální informace o provozu, zabráníme v konečném efektu mnoha dopravním nehodám, ušetří se lidské životy a ekonomičnost jízdy se projeví snížením emisí z dopravy. Doprava bude bezpečnější, plynulejší, efektivnější. V dlouhodobém horizontu navíc na těchto systémech budou stavět technologie automatizovaného řízení vozidel.