Partneři

Projekt C-Roads Czech Republic je příkladem unikátní spolupráce státních institucí a soukromých firem, které se spojili dohromady za účelem otestování nejmodernějších systémů vedoucích k zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na silnici a železnici.

 

 

 

 

 

 

 

Role partnerů:

  • Ministerstvo dopravy zajišťuje roli projektového koordinátora projektu C-Roads Czech Republic.
  • Ředitelství silnic a dálnic České republiky je prováděcím subjekt Ministerstva dopravy a v rámci projektu je jeho hlavní aktivitou nasazení kooperativních systémů na vybraných úsecích dálniční sítě.
  • Společnosti Správa železniční dopravní cesty a AŽD Praha se v rámci projektů zaměřují na studii a zkušební provoz kooperativních systémů na vybraných železničních přejezdech s cílem zvýšit bezpečnost a snížit tak počet zraněných a usmrcených lidí v důsledku střetu vlakem se silničním dopravním prostředkem informováním řidičů vozidel v blízkém okolí přejezdu o blížícím se vlaku.
  • Město Brno prostřednictvím jím vlastněné společnosti Brněnské komunikace v úzké spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic nastavuje v rámci projektu systematický přístup k zavádění kooperativních systémů ve městě a vytváří podmínky pro jejich efektivnímu nasazení. Cíleno je zejména na optimalizaci dopravních toků na území města Brna, se zvláštním zřetelem na páteřní a tranzitní tahy.
  • Komerční subjekty českého konsorcia tvořícího dále společnosti INTENS Corporation, O2 Czech Republic a T-Mobile Czech republic se zabývají vlastním technickým návrhem, implementací, pilotním provozováním kooperativních systémů a vyhodnocením pro stanovení technických specifikací, vytvoření evropských normativních dokumentů a případně i pro oblast právních předpisů.
  • Dopravní podnik Ostrava a Plzeňské městské dopravní podniky se zaměřují na aplikace pro preferenci MHD a v případě Ostravy na varování řidiče jedoucího k přejezdu před přijíždějící tramvají na lince č. 5.

Jako spolupracující partner projektu bez nároku na finanční plnění je také společnost ŠKODA AUTO a.s., která pro účely testování vyčlenila 20 vybavených vozidel a podílí se na projednávání technických otázek a na příslušné standardizaci. Projektu se také účastní společnost Vodafone Czech Republic, a to v rámci konzultací technického řešení.

 

Asociovaní partneři: