Testované lokality

V rámci projektu C-Roads Czech Republic se rozšíří pokrytí ITS koridoru ze silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) po dálnici D5 do Plzně a po dálnici D11 do Hradce Králové. Dále bude vybavena část dálnice D1 v okolí Brna.

Projekt však není zaměřen pouze na dálnice. Město Brno prostřednictvím jím vlastněné společnosti Brněnské komunikace a.s. v úzké spolupráci s ŘSD ČR nastaví v rámci projektu systematický přístup k zavádění kooperativních systémů ve městě a vytvoří podmínky pro jejich efektivní nasazení. Cíleno bude zejména na optimalizaci dopravních toků na území města Brna, se zvláštním zřetelem na páteřní a tranzitní tahy.

Pilotní lokality C-Roads Czech Republic

V rámci projektu bude také testováno využití systémů C-ITS v městské hromadné dopravě, a to konkrétně v Plzni a v Ostravě, kde se dopravní podniky zavázaly poskytnout pro účely testování svá vozidla a infrastrukturu. V případě Ostravy bude také testováno varování řidiče jedoucího k přejezdu před přijíždějící tramvají, zvláště na jednokolejné meziměstské tramvajové trati. Výsledky mohou být využity při budování vlakotramvaje (tram-train) v ČR – systému umožňujícího přejíždění vozidel z železniční tratě na tramvajovou trať, popřípadě pro jízdu drážních vozidel po trati, která má smíšené rysy (například železniční trať vedená obcí po ulici).

Testování je plánováno i na železničních přejezdech. Organizace SŽDC vyčlenila pro tyto účely dva zabezpečené přejezdy v Pardubickém kraji s cílem zvýšit bezpečnost a snížit tak počet zraněných a usmrcených lidí v důsledku střetu vlaku se silničním dopravním prostředkem informováním řidičů vozidel v blízkém okolí přejezdu o blížícím se vlaku.

Bližší informace o nasazení jednotlivých C-ITS systémů naleznete v sekci Pilotní lokality.