Implementované služby

V rámci českého pilotního projektu budou testovány níže uvedené služby:

 • upozornění na práce na silnici,
 • vyobrazení dopravních informací přímo v autě,
 • data vozidlové sondy (tzv. Probe Vehicle Data),
 • upozornění na pomalu jedoucí nebo stojící vozidlo,
 • upozornění na blížící se vozidlo IZS,
 • upozornění na blížící se dopravní zácpu,
 • nerespektování návěstí světelného signalizačního zařízení na křižovatce,
 • přednost veřejné dopravy,
 • upozornění na nebezpečné místo,
 • upozornění na povětrnostní podmínky,
 • úrovňový železniční přejezd,
 • bezpečnost veřejné dopravy,
 • upozornění na prudce brzdící vozidlo.

V další fázi má dojít ke zprovoznění dalších navazujících služeb (tzv. C-ITS služby kategorie DAY 1,5), které budou řešit níže uvedené situace:

 • informace o čerpacích a dobíjecích stanicích pro vozidla poháněná alternativním palivem,
 • ochrana zranitelných účastníků silničního provozu,
 • řízení parkování na ulici a s tím související informace,
 • informace o parkování mimo ulici,
 • informace o parkovištích P+R,
 • propojená a spolupracující navigace do města a z města (první a poslední úsek cesty, parkování, doporučení ohledně trasy, koordinovaná světelná signalizační zařízení),
 • informace o provozu a inteligentní plánování tras.